Java Web Start (JWS):

Výše zmíněné činnosti jsou zajišťovány Application Managerem, který se objeví bezprostředně po spuštění JWS (viz obr. -- Pozor: vzhled se liší podle verzí).

Poznámka:
Nenechte se zmást tím, že jsou zde již ikonky nějakých "cizích" programů. Ty se objeví tehdy, jste-li připojeni k internetu. Jedná se pouze o několik ukázkových programů.

Přidávání vlastních programů do Application Manageru je poněkud složitější.

Poznámka:
Dále uváděné informace byly ověřeny na operačním systému Microsoft Windows XP a JWS verze 1.2, která byla součástí J2SDK 1.4.1. Ještě jednou upozorňujeme, že vzhled JWS se v detailech liší od verze k verzi.


Základní princip

Místo toho, aby uživatel požadovaný program nejprve stahoval z webového serveru, posléze jej rozbaloval, instaloval a poté složitě spouštěl, případně z konzolového okénka spouštěl interpreter java, poskytnou se JWS všechny potřebné informace v jednom .jnlp souboru a JWS se o vše zmíněné postará sám.

Zmíněný .jnlp soubor vytváří autor programu (pokud tak neučiní, můžeme jej připravit sami) a je to jeden ze dvou potřebných úkonů, které nás čekají. Uživateli programu pak stačí pouze definovat přístup k tomuto .jnlp souboru. Nejčastější dva případy přístupu jsou odkaz na webové stránce nebo úplná cesta k souboru na pevném disku -- tento případ bude dále popisován.

Co .jnlp soubor obsahuje, je detailně popsáno dále. Zde pouze uvedeme, že obsahuje informace o autorovi programu, jsou zde určena jména a umístění všech potřebných souborů a vnitřní informace pro JWS.

Poznámka:
Vyčerpávající popis architektury a principu JWS je na stránce: java.sun.com/products/javawebstart/architecture.html

Zpět Další