Další informace

Následující části popisují několik věcí, které zřejmě využijete při práci s Java Web Start nebo Application Managerem

Přidání odkazů na Plochu a do Start Menu

Již při druhém spuštění vašeho programu se zobrazí výzva, zda chcete přidat ikonu na Plochu nebo do Start Menu:

Pokud nechcete čekat na druhé spuštění souboru, nebo jste nejdříve zamítli přidání odkazů a poté jste si to rozmysleli (tato výzva se totiž zobrazí pouze jednou), máte možnost přidat odkaz "ručně". V Application Manageru si zvolte požadovaný program a v položce menu Application klikněte na "Create Shortcuts".
Zobrazí se totéž okénko jako v prvním případě.

Kam ukládá Java Web Start soubory a odstranění aplikace

Kam ukládá Java Web Start stáhnuté programy a .jnlp soubory zjistíte (a můžete to i změnit) v Application Manageru v File>Preferences>Advanced v sekci Aplication Folder Options. Upozorňujeme, že název adresáře je poněkud kryptografický, stejně jako pojmenování jeho podadresářů.

Pro odstranění aplikace z JWS můžete samozřejmě tyto podadresáře ručně prvybírat si tak, který program odstraníte, ale systém pojmenování souborů, jaký používá JWS, je poněkud nepřehledný (volně se mísí přípony .jar a .jnlp v celkem osmi souborech a navíc je tento systém závislý na verzi JWS).

Nejjednodušší způsob odstranění aplikace je, že v Application Manageru zvolíte program a v položce menu Application zvolíte "Remove Application".

Zpět