menu1
home >> mé vědecké bádání ...

Kromě pedagogické činnosti se na katedře zabývám také činností vědeckou. Následujícími tématy jsem se zabývala, zabývám se a nebo se jimi zabývat chystám ;) Pokud by se někdo chtěl připojit do vědeckého bádání, bude vítán, stačí se ozvat.

Science on a Sphere (2014 - 2015)
Příprava interaktivní aplikace pro zařízeni Science on a Sphere

- vytvoření interaktivní hry pro návštěvníky Techmania Science Centre
- zájemci o další rozšiřování aplikace vítáni


Kosterně-svalový model (2012 - 2014)
Modelování deformace svalů v závislosti na pohybu kostry lidského těla...

- pokračování vědecké činnosti zahájené v rámci VPHOP projektu v roce 2012

Modelování a vizualizace rostlin (2011 - 2013)
Modelování růstu, vizualizace modelů, využívání L-systémů, ...

- zpracováváno v rámci několika bakalářských prací

Vizualizace (2011 - ...)
Možnosti vizualizací algoritmů, dat apod...

- modul pro vizualizaci výškových map v Javě (M. Kinkor)
- vizualizace standartních algoritmů nestandartním způsobem (L. Váchal) - rozpracováno


Simulace a modelování laserového gravírování (2006 - 2011)
Simulace vlivu dopadajícího laserového paprsku na povrch materiálu, modelování vzorků, vizualizace a zkoumání reálně naměřených dat.

- zahájeno v rámci Ph.D. studia ve spolupráci s NTC
- řada článků na konferencích, dizertační práce (viz publikace)
- vytvoření autorizovaného SW
- v současné době vytváření závěrečných publikací a ukončení tématu


Simulace dopravy (2004 - 2005)
Simulace dopravní situace v městské zástavbě. Součást projektu JUTS (Java Urban Trafic Simulator).

- zpracováváno v rámci diplomové práce - konverze dat, tvorba grafického editoru map
- následné krátkodobé spolupráce s týmem JUTS
- v současné době je projekt ukončen

menu3