next up previous contents
Next: Šifrování a výpočet kontrolních Up: Popis jednotlivých protokolů Previous: Protokol IPsec   Obsah

Protokol CIPE

Protokol CIPE (Crypto IP Encapsulation) vnikl pro potřeby stejnojmenné aplikace a zajišťuje šifrování dat. Pracuje na sítové vrstvě, kdy jsou data baleny do UDP paketu.

Protokol se skládá ze dvou částí:Subsections

Radek Jakoubek 2003-12-19