next up previous contents
Next: Výměna klíčů Up: Protokol CIPE Previous: Protokol CIPE   Obsah

Šifrování a výpočet kontrolních součtů

Vezme se celý IP paket a doplní se 0-7 oktety (náhodných hodnot) tak, aby jeho modulo osmi bylo rovno třem. Potom se připojí další oktet. Bity 6,5,4 tohoto oktetu udávají velikost mezery mezi koncem dat a začátkem tohoto oktetu, bit 2 a 1 udávají typ paketu, který může být 00 - data, 01 - klíč, hodnoty 10 a 11 jsou rezervovány, ostatní bity musí být 0. Nakonec se připojí CRC32 kód počítaný přes veškerý dosavadní paket. Celý paket je potom zašifrován.Radek Jakoubek 2003-12-19