Analýza a porozumění obrazu scény
2023/2024


Stručná anotace

  Analýza a porozumění obrazu scény      KIV/AOS     ZS     6 kr.     3+2     z, zk  

Vyučující

 Přednášky:  Pavel Nový    Cvičení:  Pavel Nový
   KIV – UC305    
 Tel.:  +420 377 632 411  Tel.:  
 E-mail:   novyp@kiv.zcu.cz   E-mail:   
 Web:  www.kiv.zcu.cz/~novyp/  Web:  
 Úřední hodiny:  osobní rozvrh  Úřední hodiny:  

Tematický obsah přednášek   aos23-24.pdf ]  

Tento předmět je logickým pokračováním předmětu Zpracování vizuální informace, který dále tematicky rozšiřuje a doplňuje o metody zpracování obrazové informace v oboru filtrace, segmentace, popisu ploch a frekvenční analýzy obrazu DFT a FFT. Nosnou náplní předmětu je aplikace příznakového, strukturálního a neuronového přístupu pro rozpoznávání a klasifikaci obrazů. Dalším je problematika geometrické transformace a korekcí geometrického zkreslení, rekonstrukce 2D na 3D a základy počítačové tomografie. Samostatnou kapitolu tvoří popis barevných systémů, formáty a komprese obrazových dat, popis speciálních systémů pro vidění v infračerveném spektru a spektru RTG záření. Pro praktická cvičení jsou k dispozici reálné úlohy a obrazová data např. z oboru lékařství, materiálové defektoskopie, tribodiagnostiky a holografické interferometrie.

Doporučená literatura


 

Výuka      portal.zcu-STAG ]


 

Odkazy-soubory-data  

 

 další související  odkazy-soubory-data    

 


Datum poslední úpravy stránek :  03.11.2023
Autor : Pavel Nový