Nadpis
Podstata příznakových metod

Již jsme si řekli, že základem příznakových metod je práce s měřitelnými fyzikálními veličinami - příznaky objektu.

Příznaky je nutné zvolit tak, aby byly co nejinformativnější a bylo jich co nejméně.

Při klasifikaci hrušek a jablek můžeme vybrat tyto příznaky: barva, šířka, výška a jejich vzájemný poměr. Při výběru příznaků vycházíme z předpokladu, že většina jablek je červených a kulatých, zatímco hrušky jsou zelenožluté a protáhlé.

Hruška a jablko