Nadpis
Rozpoznávání a klasifikace

Nejprve bychom si měli vyjasnit samotný pojem rozpoznávání. Rozpoznávání obvykle chápeme jako úlohu, při které objekty zařazujeme do tříd podle jejich společných vlastností tak, že objekty vzájemně si podobné zařazujeme do stejné třídy.

Rozlišujeme: