Dílčí úpravy pravidel pro zadávání a zpracování KP a PRJ5

Závěry z vedení katedry

Vyhodnocení dotazníku a závěry z vedení

Pozn.: Vše, co se týká studentů, je již doplněno do příslušných předmětů v Courseware.

Aktualizováno 2016-10-04 10:17:23