Pokyny pro kvalifikační práce

Vedoucí musí před odevzdáním práce na sekretariát zkontrolovat:

  1. zda má student na začátku kvalifikační práce podepsané prohlášení o autorství
  2. student má vytištěný papír "evidenční list práce" ze STAGu (to podepíše sám)
  3. teprve poté zapíše vedoucí zápočet do indexu a student odchází odevzdat práci na sekretariát.

Po odevzdání práce píše vedoucí hodnocení a oponent posudek.

Všechny ostatní informace, včetně termínů, jsou na Courseware stránkách DIP a BPINI.

Témata projektů a kvalifikačních prací se zadávají na webu KIV (editace po přihlášení).

 

Postup při zadávání externích kvalifikačních prací je popsán na samostatných stránkách.

 

Návrh znění dopisu pro nespolupracujícího studenta

(v posledním ročníku studia)

(Doporučujeme zasílat e-mailem.)

 

Dobrý den.

Opakovaně Vám posílám výzvu, abyste se osobně dostavil ke kontrole rozpracovanosti Vaší bakalářské / diplomové práce.

Upozorňuji Vás, že podle stanovených pravidel Vám budu udělovat zápočet z bakalářské / diplomové práce. Tento zápočet se uděluje v případě, že bakalářská / diplomová práce vyhovuje svojí kvalitou stanoveným podmínkám.
Účel Vašich osobních návštěv u mne je, že Vás mohu průběžně upozornit na problémy a také kontrolovat, zda se zpracování bakalářské / diplomové práce vyvíjí žádoucím směrem.

V případě, že se ke mně dostavíte až s hotovou a svázanou bakalářskou / diplomovou prací, může se stát, že na místě zjistím, že BP / DP nesplňuje požadované podmínky a neobdržíte zápočet.

Toto je moje poslední výzva a varování a posílám ji v kopii zástupci vedoucího katedry pro pedagogiku.
Žádné další výzvy již – až do doby Vaší osobní návštěvy – ode mne nedostanete a případný neúspěch při získání zápočtu by tak padal výhradně na Vaši hlavu.

Aktualizováno 2024-05-06 08:11:27