Pokyny ke studijní agendě při udělování zápočtů

 

Postup při udělování zápočtu z PRJ-x, oborových projektů a kvalifikačních prací:

  1. Vedoucí zapíše zápočet do indexu;
  2. Vedoucí zapíše informaci o zápočtu do zápočtového katalogu na sekretariátu;
  3. Sekretariát zadá zápočty do STAGu.

Veškeré informace pro studenty jsou na Courseware stránkách: PRJ2, PRJ3, PRJ4, PRJ5, OPSWI, OPIPS, OPPG, BPINI a DIP

 Zapisování uznaného zápočtu:

Do položky Zápočet, datum a podpis učitele v indexu studenta uvést:

  1. Splněno;
  2. Datum skutečného splnění zápočtu studentem (nutno dohledat viz STAG);
  3. Podpis vyučujícího, který aktuálně předmět vyučuje.

 

 


Pokyny a podklady ke kvalifikačním pracem (hodnocení vedoucího, posudek oponenta) jsou na samostatných stránkách, stejně jako postup při zadávání externích témat.

Aktualizováno 2018-06-26 08:44:04