Intranet

Pokyny pro zápis zápočtu
z PRJ-x, oborových projektů a kvalifikačních prací

Postup při udělování zápočtu:

  1. Vedoucí zapíše zápočet do indexu;
  2. Vedoucí zapíše informaci o zápočtu do zápočtového katalogu na sekretariátu;
  3. Sekretariát zadá zápočty do STAGu.

Veškeré informace pro studenty jsou na Courseware stránkách: PRJ2, PRJ3, PRJ4, PRJ5, OPSWI, OPIPS, OPPG, BPINI a DIP

 


Pokyny a podklady ke kvalifikačním pracem (hodnocení vedoucího, posudek oponenta) jsou na samostatných stránkách, stejně jako postup při zadávání externích témat.