Intranet

Nejpoužívanější formuláře na KIV


Pozn.: Formuláře a vzory na NTIS se nacházejí na konci stránky.

Personalistika

Dovolenka KIV, příp. hromadný formulář

Evidence prac. doby KIV (vzor)

Hlášenka změny 

 

Služební cesty

Cestovní příkaz (ČR) – formulář ze zaměstnaneckých stránek ZČU

Příkaz k zahraniční služební cestě – formulář ze zaměstnaneckých stránek ZČU

Zpráva o cestě do zahraničí

Vyúčtování zahraniční služební cesty – formulář ze zaměstnaneckých stránek ZČU

Přeprava soukromým motorovým vozidlem – formulář ze zaměstnaneckých stránek ZČU

 

Organizování konferencí

Přihláška na konferenci v ČJ v .docx nebo v .pdf formuláře ze zaměstnaneckých stránek ZČU

Anglická, resp. dvojjazyčná verze:
Přihláška na konferenci v AJ v .docx nebo v .pdf formuláře ze zaměstnaneckých stránek ZČU

Podklady pro vystavení daňových dokladů – formulář ze zaměstnaneckých stránek ZČU

 

Výuka

Osobní rozvrh – pro vyučující i doktorandy (každý zvlášť na listu v .xls souboru)

Vypisování termínů zkoušek – jednotlivé i hromadné (každé zvlášť na listu v .xls souboru)

Karta předmětu

Seznámení s provozním řádem laboratoře – vyplňuje se se studenty vždy na začátku semestru

 

Korespondence

Hlavičkový papír FAV v češtině

Hlavičkový papír FAV v angličtině

Hlavičkový papír KIV v češtině – s uvedením základních údajů

 

Doktorské studium

Zápis o zkoušce

 

Šablony pro zadávání výsledků pomocí OBD

Šablony vyplňují tvůrci výsledků, tedy členové katedry.
Šablony přijímá, kontroluje a připravuje k zápisu sekretariát (Jana Hesová).
Zadávání do OBD: sekretariát ve spolupráci s vedoucím katedry.

Postup zadávání výsledků do OBD platný od 1. 1. 2018

Publikační výsledky:

Výsledky aplikovaného výzkumu:

Ostatní výsledky:

 

Ostatní

Pozvání zahraničního hosta – příloha k vízu

Průvodní list dokumentu – k veškerým dokumentům, které má podepisovat rektor, prorektor, kvestor (kromě smluv - viz níže)

Průvodní list smlouvy

 


Formuláře ke státnicím najdete v rubrice "kvalifikační práce".

Formuláře používané pro vědu a výzkum v rubrice "věda a výzkum".

Ostatní formuláře platné pro celou univerzitu jsou na stránkách ZČU po přihlášení.


 

Vzory používané pro NTIS

 

Personalistika

Dovolenka NTIS, příp. hromadný formulář – uvádí se středisko 52250 u všech výzkumných pracovníků;
                                  pouze zaměstnanci realizačního týmu uvádějí středisko 52200

Evidence prac. doby NTIS – tisk pouze 1. strany

Evidence prac. doby NTIS – alternativní možnost

Pracovní výkaz NTIS – platný od listopadu 2012
Pracovní výkaz NTIS – platný od listopadu 2014

 

Vzory použití loga

Hlavičkový papír – loga v záhlaví:

Samotná loga – vkládají se obvykle do zápatí:

Vzorová prezentace:

 

 


 Ostatní

Pracovní výkaz Preseed původní verze

Pracovní výkaz Preseed platný od listopadu 2014