Nejpoužívanější formuláře na KIV


Pozn.: Formuláře a vzory na NTIS se nacházejí na konci stránky.

Personalistika

Dovolenka

Evidence prac. doby KIV (vzor)

Hlášenka změny 

Šablona pro self-evaluation (viz kariérní řád)

 

Služební cesty

Zpráva o cestě do zahraničí

 

Organizování konferencí, seminářů apod.

Formuláře dostupné z tiskopisy.zcu.cz

 

Výuka

Osobní rozvrh – pro vyučující i doktorandy (každý zvlášť na listu v .xls souboru)

Vypisování termínů zkoušek – jednotlivé i hromadné (každé zvlášť na listu v .xls souboru)

Karta předmětu

Seznámení s provozním řádem laboratoře (případně anglická verze) – vyplňuje se se studenty vždy na začátku semestru

 

Korespondence

Hlavičkový papír FAV v češtině

Hlavičkový papír FAV v angličtině

Hlavičkový papír KIV v češtině – s uvedením základních údajů

 

Doktorské studium

Zápis o zkoušce

 

Šablony pro zadávání výsledků pomocí OBD

Šablony vyplňují tvůrci výsledků, tedy členové katedry.
Šablony přijímá, kontroluje a připravuje k zápisu sekretariát (Jana Hesová).
Zadávání do OBD: sekretariát ve spolupráci s vedoucím katedry.

Postup zadávání výsledků do OBD platný od 1. 1. 2018

Publikační výsledky:

Výsledky aplikovaného výzkumu:

Ostatní výsledky:

 

Ostatní

Pozvání zahraničního hosta – příloha k vízu

Průvodní list dokumentu – k veškerým dokumentům, které má podepisovat rektor, prorektor, kvestor (kromě smluv - viz níže)

Průvodní list smlouvy

 


Formuláře ke státnicím najdete v rubrice "kvalifikační práce".

Formuláře používané pro vědu a výzkum v rubrice "věda a výzkum".

Ostatní formuláře platné pro celou univerzitu jsou na stránkách ZČU po přihlášení.


 

Vzory používané pro NTIS

 

Personalistika

 

Dovolenka

Evidence prac. doby NTIS – tisk pouze 1. strany

Evidence prac. doby NTIS – alternativní možnost

Pracovní výkaz NTIS – platný od listopadu 2012
Pracovní výkaz NTIS – platný od listopadu 2014

 

Vzory použití loga

Hlavičkový papír – loga v záhlaví:

Samotná loga – vkládají se obvykle do zápatí:

Vzorová prezentace:

 

 


 Ostatní

Pracovní výkaz Preseed původní verze

Pracovní výkaz Preseed platný od listopadu 2014

Aktualizováno 2023-06-02 06:28:12