Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu

Zadal:Ing. Jindřich Skupa
Datum poslední úpravy:19.12.2018
Rok zařazení2016
Velikost:14.1 MB
Počet stažení:2
Zkratka:Overlay_network_simulation_toolkit

Popis produktu

Simulátor slouží k modelaci dynamického směrování překryvných sítí (například síť distribuovaného souborové systému, nebo telekonference a doručování multimediálního obsahu). Simulátor využívá následujících prostředků:
* 1 docker kontejnerizační technologie
* 2 modul výpočtu cest na základě měřených nebo predikovaných hodnot
* 3 modul meření aktuálních metrik a predikci budoucích hodnot
* 4 modul simulující parametry jenotlivých linek mezi uzly překryvné sítě na základě CSV vstupu.
* 5 modul realizující směrování v překryvné síti

Komunikace mezi uzly probíhá pomocí protokolu TCP a realizace směrování požadavků překryvnou sítí využívá protokolu SOCK5, aby jej bylo možné použít pro přenos co nejširší škály aplikací.
Pro predikce časových řad sloužící pro výpočet směrovacích tabulek je možné využít následujících algoritmů:
* 1 ARIMA
* 2 Neuronové sítě
* 3 Extrapolace pomocí metody nejmenších čtverců

Další metody je možné snadno doplnit.
Tento simulátor vznikl jako součást diplomové práce Lukáše Kvídery a byla podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu SGS-2016-013 Pokročilé grafické a výpočetní systémy.


Stáhnout

Použití produktu je vázáno licencí: GNU-GPL

GNU General Public License v.3 - pouze open source použitíSoubory produktu

#NázevPopisVelikost
1.Overlay_network_simulator_toolkit.zip14402 kB
2.Overlay_network_simulator_toolkit.pdf603 kB
 

Aktualizováno 2012-04-23 10:17:01