Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 117 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Systém pro automatizované vyhledávání a stahování smluvních podmínek30 kBKIV-ZCU-EULA20223
2.BrainIn - On-line softwarový systém pro neurorehabilitace34.2 MBKIV-ZCU-EULA20229
3.Software pro automatické vytváření a publikování zpravodajských textů v rámci burzovního zpravodajství391 kBKIV-ZCU-EULA20216
4.Funkční vzorek - Nástroj pro vyhledávání a analýzu faktů339 kBKIV-ZCU-EULA20215
5.Softwarová knihovna pro extrakci deskriptorů a pro zašifrování a ukládání záznamů1 kBKIV-ZCU-EULA20215
6.Otevřené workflow pro zpracování standardizovaných elektroencefalografických dat 9.9 MBGNU-GPL20213
7.Datový korpus pro detekci pohybu ruky z EEG dat1468.2 MBGNU-GPL20205
8.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL201913
9.LSSDD - Lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů6.3 MBASL20198
10.Motol HNC databáze10 MBGNU-GPL201921
11.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA201712
12.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL201710
13.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL201710
14.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20176
15.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
16.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20167
17.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20164
18.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL201610
19.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20162
20.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
21.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201526
22.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20154
23.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20146
24.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
25.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20137
26.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
27.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
28.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20132
29.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20136
30.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
31.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
32.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
33.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20126
34.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201251
35.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20129
36.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
37.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
38.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20122
39.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20123
40.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20126
41.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20129
42.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20124
43.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20125
44.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20119
45.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20115
46.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
47.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
48.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
49.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
50.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
51.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20115
52.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL201116
53. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20112
54.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20115
55.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20114
56.IntervalOp634 kBGNU-GPL20115
57.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
58.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
59.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
60.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
61.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20104
62.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20108
63.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20104
64.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
65.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
66.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
67.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20105
68.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20103
69.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
70.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
71.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20102
72.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
73.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20104
74.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
75.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20109
76.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
77.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20102
78.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
79.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
80.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201019
81.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20101046
82.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL201012
83.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
84.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
85.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200936
86.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
87.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20095
88.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
89.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
90.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20094
91.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
92.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20095
93.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20092
94.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
95.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S200914
96.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20094
97.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20096
98.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20092
99.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
100.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
101.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20088
102.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20089
103.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
104.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20083
105.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20082
106.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20082
107.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
108.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20086
109.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200885
110.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
111.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20089
112.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20082
113.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20084
114.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
115.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20082
116.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20072
117.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S200714

Aktualizováno 2012-05-28 14:02:27