Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 106 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA20173
2.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL20178
3.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20174
4.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20171
5.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20161
6.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20165
7.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
8.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20166
9.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
10.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL20157
11.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
12.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20145
13.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
14.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20133
15.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
16.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
17.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
18.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
19.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
20.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
21.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
22.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20124
23.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201227
24.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20127
25.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
26.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
27.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
28.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
29.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20122
30.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20125
31.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20122
32.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20122
33.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20111
34.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20112
35.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
36.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
37.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
38.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
39.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
40.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20111
41.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20114
42. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
43.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20113
44.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20112
45.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
46.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
47.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
48.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20101
49.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
50.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
51.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20105
52.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20102
53.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
54.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
55.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
56.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20102
57.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20102
58.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
59.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
60.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
61.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
62.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20102
63.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
64.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20104
65.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
66.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
67.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20101
68.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
69.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201014
70.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20101
71.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20107
72.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
73.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
74.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200934
75.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
76.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20093
77.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
78.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
79.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
80.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
81.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20093
82.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
83.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
84.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20095
85.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
86.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20094
87.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
88.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
89.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
90.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20083
91.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20086
92.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
93.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
94.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
95.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
96.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20083
97.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20082
98.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200828
99.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
100.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20085
101.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
102.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20083
103.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
104.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
105.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20071
106.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20078