Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 115 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Software pro automatické vytváření a publikování zpravodajských textů v rámci burzovního zpravodajství391 kBKIV-ZCU-EULA20215
2.Funkční vzorek - Nástroj pro vyhledávání a analýzu faktů339 kBKIV-ZCU-EULA20214
3.Softwarová knihovna pro extrakci deskriptorů a pro zašifrování a ukládání záznamů1 kBKIV-ZCU-EULA20213
4.Otevřené workflow pro zpracování standardizovaných elektroencefalografických dat 9.9 MBGNU-GPL20213
5.Datový korpus pro detekci pohybu ruky z EEG dat1468.2 MBGNU-GPL20203
6.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL20197
7.LSSDD - Lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů6.3 MBASL20195
8.Motol HNC databáze10 MBGNU-GPL201915
9.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA201710
10.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL201710
11.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20177
12.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20173
13.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
14.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20167
15.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20164
16.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL201610
17.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20161
18.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
19.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201510
20.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
21.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20146
22.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
23.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20136
24.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
25.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
26.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
27.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
28.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
29.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
30.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
31.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20125
32.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201250
33.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20128
34.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
35.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
36.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20122
37.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
38.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20125
39.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20127
40.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20123
41.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20125
42.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20119
43.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20115
44.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
45.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
46.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
47.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
48.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
49.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20114
50.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20119
51. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
52.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20114
53.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20114
54.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
55.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
56.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
57.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
58.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
59.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
60.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20108
61.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20104
62.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
63.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
64.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
65.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20105
66.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20103
67.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
68.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
69.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20102
70.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
71.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20104
72.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
73.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20108
74.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
75.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
76.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
77.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
78.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201018
79.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20105
80.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL201012
81.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
82.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
83.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200935
84.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
85.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20094
86.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
87.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
88.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
89.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
90.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20094
91.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
92.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
93.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S200910
94.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
95.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20095
96.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
97.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
98.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
99.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20086
100.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20088
101.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
102.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
103.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20082
104.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20082
105.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
106.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20086
107.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200875
108.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
109.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20088
110.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20082
111.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20084
112.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
113.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
114.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20072
115.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S200714

Aktualizováno 2012-05-28 14:02:27