Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 103 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA20171
2.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20161
3.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20165
4.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
5.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20164
6.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20152
7.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL20157
8.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
9.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20144
10.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
11.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20132
12.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
13.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
14.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
15.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20133
16.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20134
17.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
18.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
19.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20124
20.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201214
21.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20124
22.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20122
23.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
24.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
25.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
26.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20122
27.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20123
28.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20121
29.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20121
30.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20111
31.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20111
32.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
33.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
34.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
35.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
36.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
37.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20111
38.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20112
39. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
40.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20113
41.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20112
42.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
43.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
44.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
45.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20101
46.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20101
47.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
48.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20103
49.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20101
50.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
51.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
52.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
53.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20101
54.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20102
55.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
56.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
57.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
58.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20101
59.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20101
60.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
61.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20103
62.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
63.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
64.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20101
65.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
66.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL20108
67.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20101
68.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20105
69.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20093
70.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
71.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200934
72.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
73.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20091
74.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20091
75.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
76.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
77.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20092
78.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20093
79.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
80.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
81.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20091
82.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
83.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20093
84.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
85.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
86.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
87.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20081
88.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20083
89.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20082
90.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
91.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
92.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
93.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20083
94.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20081
95.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200817
96.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
97.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20083
98.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
99.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20082
100.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20082
101.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
102.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20071
103.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20074