Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Analýza a návrh informačního systému s využitím metodiky RUP

Anotace:
Cílem diplomové práce je ukázat, že diplomant dokáže aplikovat znalosti analýzy a návrhu informačního systému řešící zvolenou business problematiku v souladu s metodiku IBM Rational Unified Process (RUP). V rámci diplomové práce budou prováděny první dvě fáze metodiky RUP, kterými jsou fáze Incepční a fáze Elaborační.

Zadání:
1. Seznamte se s klíčovými principy metodiky RUP
2. Zvolte vhodnou business problematiku a zpracujete analýzu a návrh informačního systému řešícího zvolenou problematiku.
3. V rámci incepční fáze proveďte sběr a kvalifikaci požadavků, vytvořte popis projektu (use cases), návrhněte plán realizace projektu a identifikujte a ohodnoťte rizika.
4. V rámci elaborační fáze proveďte detailní analýzu zvolené business problematiky, detailní návrh modelu a specifikaci případů užití, popis softwarové architektury a návrh modelu tříd, revizi seznamu rizik a detailní plán implementace projektu.
5. Implementujte architektonický prototyp za účelem eliminace technologických rizik.
6. Implementujte funkční prototyp klíčového případu užití.
7. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Luboš Kepka, Unicorn, 378 605 031,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-03

Zadáno komu: Michal Kuttan (Zadané)

Aktualizováno 0