Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Využití návrhových vzorů při tvorbě software

Anotace:
Cílem diplomové práce je ukázat, že diplomant porozuměl problematice návrhových vzorů a dokáže aplikovat jejich znalost vhodným užitím v rámci návrhu a implementace informačního systému.

Zadání
1. Seznamte se s pojmem návrhového vzoru v oblasti návrhu a vývoje aplikací, s hlavními vlastnostmi vzoru, s obecným členěním vzorů, s návrhovými vzory GoF a dalšími vzory s dostupných zdrojů.
2. Analyzujte možnosti konkrétního nasazení vzorů v různých architekturách a jejich přínos pro fáze návrhu a implementace informačního sytému.
3. Zvolte vhodnou problematiku a proveďte návrh a implementaci informačního systému řešícího tuto oblast. Použijte různé druhy architektury pro ověření vhodnosti použití a přínosu jednotlivých návrhových vzorů.
4. V rámci návrhu systému zachyťte použité vzory v podobě odpovídajících UML diagramů.
5. V rámci vývoje systému použijte zvolené vzory v kódu implementace funkčního prototypu.
6. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Václav Sýkora, Unicorn, 378 605 034,

Vypsáno pro akademický rok 2007/2008 dne: 2007-05-03

Zadáno komu: Lukáš Choulík (dokončeno: 2009-04-27)

Aktualizováno 0