Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Nástroj na udržení aktuálních dat mezi podnikovými informačními systémy

1. Seznamte se s informačními systémy používanými v prostředí naší firmy.

2. Proveďte analýzu požadovaných dat informačních systémů, která mají být udržována aktuální.

3. Na základě analýzy navrhněte nástroj na udržení aktuálnosti požadovaných dat.

4. Navržené řešení implementujte.

5. Realizovaný produkt řádně otesujte.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kozák, NJK Unicos s.r.o., Vídeňská 31, 339 01 Klatovy,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-06-20

Zadáno komu: Radek Uldrych (dokončeno: 2007-05-29)

Aktualizováno 0