Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Elektronická databáze pro administraci životního cyklu exponátů centra TECHNORAMA

Předmětem diplomové práce je vytvoření aplikace pro

administraci životního cyklu exponátů budovaného centra TECHNORAMA, která

bude součástí WWW stránek TECHNORAMA. Základní funkce aplikace budou

následující:

1. sběr návrhů na exponáty - \"studna nápadů\" s veřejným přístupem;

2. příprava pro rozhodovací proces - sběr a evidence podkladů pro

rozhodnutí o realizaci exponátu (licenční práva, potenciální výrobce,

náklady...);

3. realizace;

4. provoz - katalogová evidence exponátů;

Do každé části aplikace bude mít přístup předem definovaný okruh lidí.Součástí diplomové práce bude:

a) analýza požadavků zadavatele;

b) datový a funkční návrh aplikace;

c) vytvoření prototypu aplikace;

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: M.Šteffek, miroslav.steffek@tasystems.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-05-25

Zadáno komu: Adam Lindenthal (dokončeno: 2007-10-05)

Aktualizováno 0