Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Frameworky pro EJB 3

1. Seznamte se s principy EJB3 a srovnejte možnosti užití moderních javovských technologií pro tvorbu business vrstvy, prezentační vrstvy a řízení běhu aplikace.
2. Navrhněte a vytvořte smysluplnou aplikaci s použitím EJB3 (EB, SB, MDB). V databázi uvažujte všechny typy relací (1:1, 1:N, M:N). Uživatelské rozhraní vytvořte jako jednoduchý web a standardní java aplikaci. Při návrhu i implementaci využívejte dostupných standardů a J2EE návrhových vzorů.
3. Zhodnoťte možnosti, výhody a nevýhody vývojových prostředí a aplikačních serverů při implementaci aplikace a jejím nasazení.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Macháček, jiri.machacek@cca.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-05-18

Zadáno komu: Pavel Beneš (dokončeno: 2007-10-05)

Aktualizováno 0