Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Filtr nevyžádané pošty

Seznamte se s různými přístupy identifikace spamu v elektronické poště, přičemž vycházejte z implementovaných komerčních i nekomerčních aplikací. Použijte již realizovaný projekt pro filtrování spamu na ZČU a implementujte funkční systém a otestujte jej na reálných datech. Vycházejte z poznatků zjištěných v rámci výzkumu klasifikátorů textových dokumentů na ZČU. Porovnejte výstupy implementovaného programu s jinými podobnými klasifikátory, identifikujte výhody a nevýhody, zvažte vliv různých parametrů testovací kolekce na získané výsledky.

Téma vypsal: Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. (UC 308)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing.Jiří Hynek, PhD , jiri.hynek@insite.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-05-10

Zadáno komu: Lukáš Brůha (Zadané)

Aktualizováno 0