Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Shlukování vs. klasifikace

Seznamte se s různými metodami shlukování textových dokumentů (aglomerativní, divizivní a jejich modifikace) a posuďte rozdílnost přístupu oproti klasifikaci. Implementujte některý z možných přístupů shlukování za použití častých množin položek (itemsets). Sledujte výhody a nevýhody čistě shlukovacího systému oproti hybridnímu, kde se využívá i výhod klasifikace. Při analýze hybridního systému shlukování/klasifikace můžete vycházet z již realizovaného projektu ZČU.

Téma vypsal: Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. (UC 308)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing.Jiří Hynek, PhD , jiri.hynek@insite.cz,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-05-10

Zadáno komu: (Nedokončené)

Aktualizováno 0