Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Slovník oborové terminologie

Základní ideou tohoto projektu je vytvořit slovník odborné terminologie, který by pro jednotlivé anglické slovní výrazy shromažďoval jejich překlady tak, jak byly v různých publikacích či softwarovém vybavení přeloženy s poznámkami konkrétních osob, zda tyto překlady jsou vhodné či nikoliv.

V již běžícím projektu (viz URL) je vytvářen základ slovníku. V rámci DP bude potřeba zkompletovat funkčnost, vytvořit design, a přidat funkce pro redakční radu a komunitu.

---- oficiální zadání ----
- Seznamte se s technologiemi využívanými při tvorbě on-line slovníků
- Prozkoumejte překladové problémy a všeobecné problémy se slovníky
- Seznamte se s již vytvořenými slovníky a se stávající implementací referenčního slovníku oborových překladů
- Konzultujte požadavky na aplikaci s uživateli
- Implementujte podle zjištěných poznatků zbývající části aplikace

Podrobnosti: http://wiki.kiv.zcu.cz/SlovnikTerminologie/HomePage

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Hynek, InSite/KIV,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-03-22

Zadáno komu: Klesová Petra (dokončeno: 2007-10-05)

Aktualizováno 0