Popis tématu

Diplomová práce v oboru Informatika a její specializace - Zpracování přirozeného jazyka.

Optimalizace metod vyhledávání textových dat pro podporu generování obsahu s využitím techniky RAG

1. Seznamte se metodami vyhledávání textových dat a to jak klíčovými slovy, tak slovními vektory s ohledem na využití v oblasti RAG (Retrieval Assisted Generation).
2. Prozkoumejte dodaná firemní data obsahující otázky na produkty firmy a materiály o těchto produktech. Zvolte vhodný vyhledávací stroj s ohledem na využití v RAG a tato data v něm zaindexujte.
3. Navrhněte techniku syntetického vyhodnocování na základě vzorových otázek a odpovědí v dodaných datech. Optimalizujte parametry vyhledávacího stroje na základě tohoto vyhodnocení.
4. Diskutujte dosažené výsledky a kriticky je zhodnoťte.

Téma vypsal: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (UN 334)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Jiří Světlík,
  • Firma: KadeL,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-05-02

Zadáno komu: Jan Chodora (Rezervované)

Aktualizováno 0