Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Rozšíření aplikace pro generování dokumentů z uživatelských šablon

Informační systémy zpracovávají širokou škálu dat. Poskytují uživateli řadu funkcí pro jejich zpracování. Tyto funkce jsou ovšem pro některé specifické činnosti příliš obecné. Zejména v oblasti generování výstupů typu dokument často nedostačuje. Informační systém poskytuje standardní report, do kterého uživatel nemůže zasáhnout. Uživatel by potřeboval definovat vlastní šablonu dokumentu a generovat vlastní dokumenty.
V rámci dřívější kvalifikační práce byl implementován generátor dokumentů podle uživatelských šablon. Byla realizována funkčnost definice šablon a generování výstupu. Výsledek práce je připravený na další rozšíření.
Předmětem práce bude doplnění stávajícího řešení o další prvky šablon pro generování dokumentů. V rámci doplnění prvků bude vždy stanovena syntaxe v šabloně, implementován programový kód pro obsluhu prvku a doplnění dat v příslušné formě a rozšířeno uživatelské rozhraní editoru šablon o nový prvek. Součástí řešení bude uživatelská dokumentace přidaných prvků generátoru.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-29

Zadáno komu: Martin Schön (Rezervované)

Aktualizováno 0