Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Implementace modulu pro import údajů RÚIAN

Cílem práce bude vytvoření služby, která bude čerpat data z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Český úřad zeměměřičský a katastrální eviduje řadu údajů územního členění včetně adres a zveřejňuje je prostřednictvím RÚIAN. Služba bude v pravidelných intervalech načítat změny v registru a bude je ukládat do určené databáze. Součástí řešení bude komplexní konfigurace, technické nastavení komunikace, nastavení úrovně přenášených územních objektů nebo nastavení cílové databáze a cílových struktur, kam se budou data ukládat.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-29

Zadáno komu: Lukáš Plachý (Rezervované)

Aktualizováno 0