Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Datová vrstva generátoru dokumentů

Informační systémy zpracovávají širokou škálu dat. Poskytují uživateli řadu funkcí pro jejich zpracování. Tyto funkce jsou ovšem pro některé specifické činnosti příliš obecné. Zejména v oblasti generování výstupů typu dokument často nedostačuje. Informační systém poskytuje standardní report, do kterého uživatel nemůže zasáhnout. Uživatel by potřeboval definovat vlastní šablonu dokumentu a generovat vlastní dokumenty.
V rámci dřívější kvalifikační práce byl implementován generátor dokumentů podle uživatelských šablon. Byla realizována funkčnost definice šablon a generování výstupu. Řešení pracuje na vzorových datech, příprava dat nebyla součástí zadání práce.
Předmětem práce bude návrh a realizace modulu přípravy dat pro generátor. Řešení umožní uživateli modelování dat pro vytváření dokumentů. Modely dat budou použité při návrhu šablon dokumentů. Řešení bude dále na základě modelů vytvářet data pro generované dokumenty.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-29

Zadáno komu: David Šavel (Rezervované)

Aktualizováno 0