Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Evidence výskytů osob a jejich údajů v systému

Současná legislativa, zejména nařízení GDPR, ukládá státním orgánům i soukromým firmám, které evidují osobní data, povinnost sledovat, jaké osobní údaje konkrétních osob evidují ve svých systémech a na jakých místech systémů. Na základě těchto evidencí pak mohou naplnit požadavky GDPR na výpis nebo i výmaz těchto informací, pokud to daná osoby požaduje.
Cílem práce bude implementovat mechanismus evidence osobních údajů. Mechanismus musí být do značné míry konfigurovatelný. Dále bude nutné řešit situace, kdy osobní údaje nejsou součástí strukturovaných dat, ale jsou evidovány ve formě prostého textu.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-29

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0