Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Pseudonymizace dat

Řada informačních systémů obsahuje data, u kterých je nutné zachovat jejich utajení ať už důvodu jejich povahy nebo na základě zákonných požadavků. Jedná se zejména o osobní údaje a informace s nimi spojené. Přitom je třeba čas od času vyrobit novou databázi ať už pro účely testování nebo školení nových uživatelů. Vytvoření takové databáze a naplnění kvalitními daty je ovšem velmi obtížné a pro zákazníka nedostačující, zákazník vyžaduje, aby databáze odpovídala jeho business prostředí a aby mu data byla povědomá.
Cílem práce bude navrhnout a implementovat mechanismus pseudonymizace dat včetně možnosti konfigurace jejího způsobu.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-29

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0