Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Vytvoření Wordpress pluginu pro vyhledávání předků pro Czech-American TV

1. Prostudujte předchozí plugin s názvem Genealogy a související problematiku s vyhledáváním předků z jiného kontinentu.

2. Analyzujte návrhy a informace od zástupce Czech-American TV.

3. Navrhněte nový plugin.

4. Plugin implementujte.

5. Vytvořený plugin řádně otestujte.

6. Kriticky zhodnoťte vytvořené řešení včetně vyhodnocení názorů zástupců Czech-American TV na vytvořené dílo.
*******************************
BP vhodná pouze pro programátorské obory a nikoliv pro IS. Není zde analýza dat.

Originální požadavek:

Rozšíření stávajícího Pluginu Genealogy pro web Czech-American TV.

Na www.catvusa.com v sekci Genealogy vytvořit novou webovou stránku s názvem TRANSLATOR s vyhledávaným anglickým překladem českých výrazů v Genealogii. ´
Dále na již hotovou stránku s názvem German CZ Terminology přidat funkci do vyhledávání německých názvů českých měst (German City Names). U výsledku by mělo být tlačítko s možností město a jeho polohu ukázat na google mapě, kterou používáme na stránce Genealogy Map.

Na vývoji toho pluginu spolupracuje americká nekomerční televizní společnost Czech-American TV se ZČU již několik let.


1. Seznámení se s WP pluginem

2. Zpracování dat překladu pro databázovou reprezentaci.

(Data jsou k dispozici ve Wordu, ale nejsou vhodná k přímému použití, a je třeba je více předzpracovat)

3. Napojení na existující kód wordpressového pluginu a existující databázi

4. Podpora pro snadnou správu nahrávání dat do databáze

5. Vytvoření nové stránky a jejího designu odpovídajícímu ostatním stránkám v sekci Genealogy na webu www.catvusa.com

6. Příprava pro budoucí sadu vyhledávání a překladu s podobným charakterem. Tato budoucí sada bude na stejné stránce TRANSLATOR a musí být oddělena od sady, která se zabývá anglickým překladem českých výrazů v Genealogii.

7. Přidání nové funkce vyhledávání německých názvů českých měst (Data jsou k dispozici k přímému použití) na mapě.

8. Vytvoření jednoduchého návodu pro správu pluginu

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Krýsl ,
  • Firma: Czech-American TV,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-28

Zadáno komu: Jan Čácha (Rezervované)

Aktualizováno 0