Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Návrh systému pro správu řízené firemní dokumentace

1. Seznamte se s problematikou řízené dokumentace a s používanými technologiemi ve společnosti.
2. Proveďte sběr a analýzu požadavků na systém sloužící k potvrzení o seznámení s řízenou dokumentací v rámci společnosti.
3. Proveďte rešerši existujících možností pro realizaci systému.
4. Navrhněte vlastní implementaci nástroje využitelného pro potvrzení seznámení s řízenou dokumentací.
5. Implementujte navržený software.
6. Výsledný software řádným způsobem otestujte.
7. Kriticky zhodnoťte výsledek práce.

*********************************
Prioritizace úkolů (praktická část):

Určitě se udělá:
Seznámení s problematikou a používanými technologiemi ve společnosti
Sběr a analýza požadavků na systém
Implementace systému včetně UI – pouze MVP
i. Umožní výběr/nahrání dokumentu z řízené dokumentace (kompletně fiktivní data)

ii. Umožní zvolit osoby, které se mají s dokumentem seznámit (vyplnění emailu)

iii. Umožní odeslat oznámení s výzvou k seznámení s dokumentem

iv. Umožní osobě potvrdit seznámení s dokumentem

v. Umožní zjistit stav potvrzení se seznámením

Otestování systému
Základní dokumentace řešení

*********************
Pravděpodobně se udělá:
Využití stejných technologií jako ve společnosti (datové zdroje)
Vytvoření admin skupiny s vyššími právy (zjistit stav potvrzení se seznámením, provádění úprav atd.)
Sběr zpětné vazby (omezený vzorek uživatelů)
Komplexní dokumentace řešení
Pokud bude čas, tak se udělá
Volba osob a uživatelských skupin, které se mají s dokumentem seznámit (na základě technologií dostupných ve společnosti)
Napojení systému na reálná data společnosti a zapojení do testovacího provozu v reálných podmínkách společnosti (toto by bylo v práci popsáno pouze v textové verzi, přiložený SW by pracoval s fiktivními daty)
Komplexnější sběr a analýza zpětné vazby (reálné uživatelské skupiny napříč společností)


Rizika:

Změna používaných technologií ve společnosti: minimální riziko; případné řešení s využitím obdobných technologií (např. SharePoint à Google Drive)
Nedostupnost garanta ve společnosti: minimální riziko; případné řešení s využitím jiného dostupného konzultanta/garanta


**********************
Téma je třeba naformulovat a upravit po domluvě s firmou. Pracovní zadání:

Naše představa je, že v rámci BP se student seznámí s platformami, kde jsou zdroje dat - jak s SharePointem, tak se Symbiem, udělá rešerši ohledně těchto systémů i jiných dostupných externích řešení. A následně vyhodnotí, jak vytvořit systém pro potvrzení seznámení s řízenou dokumentací (když vyjde nová směrnice a mě se nějak dotýká, měl bych o tom být informován a vyzván k seznámení a nějakému zaškrtnutí, že jsem opravdu byl seznámen). A následně i implementuje - ať už jako nějakou nadstavbu nad existujícími systémy (např. pomocí low-code/no-code přímo někde v SharePointu) nebo jako nějakou samostatnou aplikaci, která bude čerpat pouze data z existujících řešení.

Předběžný návrh:
**
1. Prostudujte problematiku DMS v podobě řízení dokumentace s vazbou na konkrétní produkty a služby.
2. Analyzujte požadavky společnosti ZF pro řízenou dokumentaci.
3. Proveďte rešerži existujících možností pro realizaci řízené dokumentace.
4. Navrhněte vlastní implementaci nástroje pro řízení dokumentace včetně souvisejících integrací.
5. Navržené implementujte.
6. Výsledný sw řádně otestujte s využitím manuálních i unit testů.
7. Výsledek kriticky zhodnoťte včetně použitelnosti a reálného nasazení.

***************************
Původní zadání od firmy:
Analýza požadavků firmy / businessu
Rešerše řešení, která jsou dostupná na trhu
Doporučení na základě požadavků - existující vs vývoj vlastního řešení, vyhodnocení benefitů, potenciální využití
identifikace nákladů spojených s koupí / vlastním vývojem

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ondřej Carvan,
  • Firma: ZF Engineering Plzeň s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2024-04-19

Zadáno komu: Martin Uhlíř (Zadané)

Aktualizováno 0