Popis tématu

Oborový projekt v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Počítačová grafika.

Analýza možností výpočtu ramen momentů sil v muskuloskeletálním modelování

Náš přístup (v C++) dokáže simulovat tvar "svalových" vláken (reprezentovaných lomenou čarou) v reakci na pohyb kostí. Cílem práce je vypočítat vzdálenost vlákna / jeho úseků / apod. od kloubu (v závislosti na jeho natočení) a provést porovnání výsledků různých přístupů výpočtů vzdáleností.

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2023-09-20

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0