Popis tématu

Oborový projekt v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Počítačová grafika.

Parametrická šablona svalových vláken svalu medial gastrocnemius

Máme naměřená vlákna (jedná se o lomené čáry ve 3D) stejného svalu pro cca 20 osob. Cílem práce je pokusit se odvodit parametrickou šablonu, kterou by bylo možné používat pro dekompozici tohoto svalu v případech, kdy vlákna nejsou dostupná. Pozn. prakticky jde o to, že máme metodu, která převede sval na vlákna, ale je postavena na ad-hoc šabloně. Zkusme vymyslet na základě analýzy dat novou šablonu, která by snad mohla fungovat lépe.

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-09-20

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0