Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Využití inovativních metod pro optimalizaci interních logistických procesů

1. Seznamte se s používanými přístupy v optimalizaci logistických procesů, prozkoumejte evoluční algoritmy a přístupy strojového učení.
2. Zvolte jeden logistický proces, vyberte pro něj vhodnou strategii optimalizace a implementujte ji.
3. Využijte nástroj FlexSim pro vizualizaci a vyhodnocení implementované strategie na připravených datech.
4. Porovnejte výsledky optimalizace s tradičními optimalizačními metodami.
5. Proveďte kritické zhodnocení dosažených výsledků.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Dobrý,
  • Firma: Aimtec,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-09-05

Zadáno komu: Michal Schwob (Zadané)

Aktualizováno 0