Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Vývoj Javascript knihovny pro embedování vizualizací skrze Emplifi Public API

1. Prostudujte problematiku integrování analytických grafů do aplikací třetích stran v kombinaci se zabezpečeným přístupem přes OAuth 2.
2. Navrhněte knihovnu pro komunikaci s public API od firmy Emplifi včetně zabezpečeného přístupu.
3. Implementujte navrženou knihovnu.
4. Řešení řádně otestujte a minimálně kritické části testujte i s využitím unit testů.
5. Vytvořené řešení kriticky zhodnoťte.

****
Cíle práce:
- Vytvoření Javascript knihovny umožňující integrování analytických grafů do aplikací třetích stran.
- Navržení a implementace rozhraní pro komunikaci s Public API poskytované firmou Emplifi.
- Implementace bezpečného přístupu k datům skrze OAuth 2 protokol.
- Vývoj administračního rozhraní pro snadné získání a obnovu tokenu OAuth 2.

Téma vypsal: Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D. (UN 327)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ondřej Altman,
  • Firma: Emplifi,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-08-30

Zadáno komu: Milan Janoch (Zadané)

Aktualizováno 0