Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Počítačové systémy a sítě, Distribuované výpočetní systémy - Distribuované systémy, Distribuované výpočetní systémy - Výpočetní technika, Softwarové a informační systémy - Robustní softwarové systémy.

Distribuovaná inteligence a její aplikace pro monitoring diabetického pacienta

1. Seznamte se s algoritmy distribuované inteligence, nutným teoretickým pozadím a možnostmi implementace. Seznamte se s frameworkem SmartCGMS.
2. Analyzujte možnosti implementace algoritmů distribuované inteligence v oblasti monitoringu diabetického pacienta.
3. Navrhněte softwarové řešení, které bude řešit vybraný problém v této oblasti a které bude zakládat na frameworku SmartCGMS.
4. Implementujte dané řešení na sadě nositelných zařízení s ohledem na efektivitu výpočtů, bezpečnost a spotřebu elektrické energie.
5. Otestujte implementované řešení a zhodnoťte dosažené výsledky s ohledem na výše uvedené aspekty.

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz/

Téma vypsal: Ing. Martin Úbl (UN 332)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-08-16

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0