Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Systém pro vytváření digitálních dvojčat skladů ve frameworku NVIDIA Omniverse

Kontext:
Využitím nástroje (frameworku) NVIDIA Omniverse implementujte systém pro vytváření digitálních dvojčat skladů. Systém umožní jednoduše a intuitivně designovat 3D modely skladů zákazníků společnosti AIMTEC a.s. Vytvořená digitální dvojčata bude možné zobrazovat, pohybovat se v nich a interaktivně procházet hierarchicky jejich strukturu. Do 3D modelu se budou zobrazovat statistické veličiny o skladových pozicích, baleních a položkách v nich umístěných, využitím různých vizualizačních metod. Jedním z cílů projektu je zefektivnit tvorbu digitálního dvojčete skladu tak, aby bylo možné dodávat projekty v řádu dnů.

Design scény:
 ● Layout skladu, rozložení regálů a umístění skladových pozic
 ● Umožnit snadno, rychle, intuitivně nadesignovat nebo automaticky vygenerovat rozložení skladu
 ● Data o skladových pozicích a o produktech (zboží) se budou načítat z externího systému (např. DCIx, SAP, ...)

Zobrazení:
 ● Vizuálně atraktivní obrázek/animace
 ● Interaktivní 3D prohlížeč
 ● Různé možnosti renderování:
  ○ zjednodušený abstraktní
  ○ realistický detailní model

Navigace:
 ● Intuitivní pohyb/navigace ve 3D modelu
 ● Umožnit intuitivně, přehledně procházet hierarchickou strukturu skladu:
  ○ Zákazník, lokace, sklad, hala, zóna, regál, řada/patro, pozice
  ○ Collapse/expand, show/hide jednotlivých komponent

Statistiky:
 ● Do 3D modelu se budou různými metodami zobrazovat statistické veličiny.
  ○ Skladové pozice, balení a položky
 ● Zobrazovací metody:
  ○ heatmapa, množiny pozic obarvené stejnou barvou, 2D heatmapa na podlaze, textové anotace vybraných skladových pozic, spaghetti plot
 ● Statistické veličiny:
  ○ ABC analýza, kvantita na skladové pozici, četnost pohybů z/na danou skladovou pozici, optimální cesty, kontrola kvality, inventura, váha

Zadání:
 1. Seznamte se s možnostmi a funkcemi softwarového frameworku NVIDIA Omniverse se zaměřením na implementaci digitálních dvojčat skladů a továren.
 2. Navrhněte systém pro intuitivní tvorbu digitálních dvojčat skladů a jejich následnou vizualizaci s možností zobrazení statistických veličin z dat načítaných z externího systému v 3D modelu.
 3. Implementujte systém dle návrhu z předchozího bodu využitím frameworku NVIDIA Omniverse.
 4. Na jednoduchém projektu digitálního dvojčete skladu reálného/fiktivního zákazníka ověřte funkčnost navrženého řešení. Zdokumentujte systém z uživatelského i programátorského hlediska.

Téma vypsal: Ing. Martin Červenka (UN 356)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Dobrý,
  • Firma: AIMTEC a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-06-16

Zadáno komu: Jakub Křižanovský (Zadané)

Aktualizováno 0