Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Optimalizace deploymentu Blazor aplikace

1. Seznamte se s technologií Blazor a jejími komponentami.
2. Proveďte rešerši pro oblast trimování/optimalizaci velikosti Blazor aplikací a Razor Pages.
3. Na dodanou webovou aplikaci aplikujte tyto metody pro optimalizaci jejího footprintu.
4. Proveďte experiment, v rámci něhož proveďte deployment této aplikace s různě použitými optimalizacemi.
5. Proveďte zhodnocení použitých metod a výsledků experimentu a porovnejte je.

*************************
Úvod
Průmyslové smart sensory Leuze poskytují pro svoji konfiguraci webové rozhraní, tzv. webconfig. V rámci SW
vývoje těchto webconfigů se setkáváme s omezeným paměťovým prostorem a prostředky pro deployment.
Zadání

Cílem práce je prozkoumat, otestovat a porovnat možnosti optimalizace výsledného deploymentu webové aplikace v technologii Blazor.

Požadavky
• Technologie: .NET, Blazor, HTML, CSS

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Pavel Špatenka,
  • Firma: Leuze Engineering Czech s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-06-06

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0