Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc).

Aplikace pro peer-to-peer hodnocení v sebe-řízených agilních týmech

1. Prostudujte problematiku sebe-řízených týmů, obzvláště v kontextu Agilního vývoje softwaru.
2. Proveďte analýzu existujících aplikací, které takové systémy hodnocení implementují.
3. Navrhněte vlastní aplikaci pro peer-to-peer hodnocení.
4. Navrženou aplikaci naimplementujte ve zvoleném programovacím jazyce.
5. Kriticky zhodnoťte klady a zápory vytvořené aplikace.

****
Aplikace pro peer-to-peer hodnocení v sebe-řízených agilních týmech

Vedoucí: Vojtěch Kolomičenko

Popis: Existující aplikace pro peer-to-peer hodnocení jsou nedostatečně konfigurovatelné a/nebo složitě ovladatelné. Přitom sebe-řízené týmy můžou mít dost odlišné potřeby v tom, jak k hodnocení přistupují a jak nakládají s výsledky hodnocení. Cílem práce je analýza typických požadavků a vytvoření multiplatformní aplikace, která umožňuje peer-to-peer hodnocení a vizualizaci výsledků. Výsledná aplikace by měla být obsahovat takové možnosti nastavení, aby splňovala nejčastější potřeby sebe-řízených týmů.

· Nastudujte přednosti sebe-řízených týmů, obzvláště v kontextu Agilního vývoje softwaru. Seznamte se s možnostmi zaměstnaneckého hodnocení v takových týmech – pravidelné peer-to-peer hodnocení, 360º hodnocení.

· Nastudujte, jaké jsou klíčové parametry těchto hodnocení, a jaké klady a zápory plynou z jejich nastavení. Např. dobrovolná/vynucená důvěrnost hodnotitelů, povinný/nepovinný textový feedback, jaké zvolit hodnotící škály, nebo do jaké míry nechat nastavení těchto parametrů na samotných sebe-řízených týmech.

· Proveďte analýzu existujících aplikací, které takové systémy hodnocení implementují.

· Navrhněte vlastní aplikaci pro peer-to-peer hodnocení. Návrh by měl zohledňovat typické požadavky jako je autentizace uživatelů, důvěrnost hodnotitelů, pohodlný náhled na vlastní obdržené hodnocení včetně proměny v čase, administrátorské prostředí umožňující konfigurovatelnost hodnotících kategorií, nastavení hodnotící škály a dalších parametrů klíčových pro úspěšné nasazení peer-to-peer hodnocení v týmu.

· Navrženou aplikaci naimplementujte ve zvoleném programovacím jazyce.

· Kriticky zhodnoťte klady a zápory vytvořené aplikace.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Vojtěch Kolomičenko,
  • Firma: PeoplePath s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-25

Zadáno komu: Tomáš Borkovec (Zadané)

Aktualizováno 0