Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc).

Plugin pro měření přístupnosti webových aplikací

1. Seznamte se s problematikou přístupnosti webových aplikací ve smyslu W3C Accessibility.
2. Vytvořte plugin pro prohlížeč Google chrome pro měření přístupnosti webové stránky.
3. Vytvořte jednoduché ukázkové webové stránky jako ukázku funkčnosti pluginu.
4. Vyhodnoťte přístupnost vybraných webový stránek veřejné správy a navrhněte jejich zlepšení.
5. Vytvořené řešení řádně otestujte a kriticky zhodnoťte.

*************************
Přístupnost webových aplikací ve smyslu W3C Accessibility (Web application accessibility)

Technický konzultant: Tomáš Hofhans

· Seznamte se s tématem přístupnosti webových stránek.

· Vytvořte plugin pro prohlížeč Chrom pro měření přístupnosti webové stránky.

· Vytvořte jednoduché ukázkové webové stránky jako ukázku funkčnosti pluginu.

· Vyhodnoťte přístupnost veřejně dostupných stánek (např. státní správa).

· Další možnosti rozšíření práce: o Porovnejte vytvořený plugin s veřejně dostupnými nástroji. Např. IBM Equal Access Accessibility Checker

o Vyhodnoťte přesnost nástrojů z pohledu praktického použití.

§ Je jistota, že bude stránka reálně přístupná, když bude splňovat accessibility standard na 100%? Jinými slovy je možné vytvořit aplikaci, která splňuje accessibility standard, ale ve skutečnosti není použitelná?

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Tomáš Hofhans,
  • Firma: PeoplePath s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-25

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0