Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Analýza frameworku pro analýzu závislostí v softwarových projektech

V rámci DP vznikla sada nástrojů, která dokáže extrahovat graf závislostí ze zdrojových kódů projektů a provádět nad získanými daty analytické úkoly. Při návazných pracích byla objevena sada nástrojů, která je velmi podobného charakteru. Jedná se o ORT: https://github.com/oss-review-toolkit/ort Cílem této práce je prozkoumat schopnosti nově objevené sady a vyhodnotit, zda-li je možné její výstupy rozumně využít a spojit pro potřeby již existujících analytických nástrojů, které byly vytvořeny v rámci DP. V případě potřeby i upravit existující implementaci.

Téma vypsal: Ing. Milan Hotovec (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-05-12

Zadáno komu: Petr Bláha (Rezervované)

Aktualizováno 0