Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Rozšíření systému pro správu identit

Jedním z důležitých faktorů kybernetické bezpečnosti je zabezpečení dat aplikací formou uživatelských účtů a přístupových rolí. Moderní systémy tuto funkcionalitu řeší formou delegovaných služeb autentizace a autorizace, které jsou centralizované. V praxi ovšem existuje řada systémů, které stále mají vlastní funkce pro správu uživatelů a jejich oprávnění. Firmy proto zavádějí systémy pro správu identit, které umožňují správu účtů z jednoho místa a poskytují prostředky pro synchronizaci těchto účtů mezi systémy organizace.
Předmětem práce bude implementace konektoru pro synchronizaci účtů uživatelů a jejich oprávnění vedených v IdM s konkrétním systémem. Konektor bude podle standardu OpenICF a bude integrován do IdM Evolveum midPoint.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-05-12

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0