Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza CT snímků dřeva

Cílem práce bude bude seznámit se s formátem dat vzniklých skenováním dubové kulatiny metodou CT. Dále bude provedena rešerše metod, které se na obdobné úlohy aktuálně používají. Na základě rešerše bude vybrána vhodná metoda (metody) a ta bude otestována na dodaných datech. Budou řešeny zejména následující typy vad: suky, trhliny a cizí objekty.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Lenc, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-28

Zadáno komu: Daniel Hauser (Zadané)

Aktualizováno 0