Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Porozumění vizuálním dokumentům

Cílem práce je prozkoumat a vyzkoušet metody porozumění vizuálním dokumentům (Visual document understanding - VDU). Vstupem je v tomto případě obrázek (například sken) dokumentu. Výstupem pak může být strukturovaná reprezentace dokumentu (xml, json). Většina přístupů jako mezikrok provádí optické rozpoznání znaků (OCR) a na základě získaného textu vytváří reprezentaci dokumentu případně další kroky. V této práci budou zkoumány zejména přístupy, které OCR mezikrok nevyužívají a fungují tzv. end-to-end.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Lenc, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-27

Zadáno komu: Marluce Quaresma (Zadané)

Aktualizováno 0