Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza CT snímků dřeva

Cílem práce bude odhalení vad dubové kulatiny na základě CT snímků. Podle umístění odhalených vad pak bude možné vhodně nastavit pořez kulatiny a maximalizovat tak výnos z daného kusu dřeva.
Prvním krokem bude seznámit se s formátem dat vzniklých skenováním metodou CT. Dále bude provedena rešerše metod, které se na obdobné úlohy aktuálně používají. Na základě rešerše bude vybrána vhodná metoda (metody) a ta bude otestována na dodaných datech. Budou řešeny zejména následující typy vad: suky, trhliny a cizí objekty. Aktuálně používané metody jsou aplikovány zejména na měkká dřeva (smrk apod.). Součástí práce bude analýza jejich úspěšnosti na tvrdém dřevě a návrh případných úprav.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Lenc, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-27

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0