Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza CT snímků dřeva

Cílem práce bude odhalení vad dubové kulatiny na základě CT snímků. Podle umístění odhalených vad pak bude možné vhodně nastavit pořez kulatiny a maximalizovat tak výnos z daného kusu dřeva.
Prvním krokem bude seznámit se s formátem dat vzniklých skenováním metodou CT. Dále bude provedena rešerše metod, které se na obdobné úlohy aktuálně používají. Na základě rešerše bude vybrána vhodná metoda (metody) a ta bude otestována na dodaných datech. Budou řešeny zejména následující typy vad: suky, trhliny a cizí objekty. Aktuálně používané metody jsou aplikovány zejména na měkká dřeva (smrk apod.). Součástí práce bude analýza jejich úspěšnosti na tvrdém dřevě a návrh případných úprav.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Lenc, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-27

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0