Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Infrastruktura pro onboarding a vzdálenou správu „embedded“ a „wearable“ zařízení na platformě ESP32

Implementace prototypu infrastruktury umožňující snadnou registraci a vzdálenou správu tzv. embedded a wearable zařízení založených na platformě ESP32. Prototyp bude složen ze 4 spolupracujících aplikací: aplikace pro LilyGO T-Watch 2020 (ESP32), mobilní aplikace pro Android (nativní nebo PWA/webová), backendu s databází a webového frontendu. Architektura infrastruktury bude z větší části dána zadavatelem, o použitých technologiích bude rozhodnuto na základě vzájemné dohody a znalostí členů týmů. Jedná se o studii proveditelnosti, jejíž cílem není implementovat rozsáhlou správu různých embedded a wearable zařízení, ale ověřit a upřesnit předloženou architekturu. Důraz bude kladen na uživatelsky snadnou registraci a perzonalizaci zařízení (vytvoření vazby mezi zařízením a identitou jeho uživatele) a zprůchodnění celé infrastruktury.

Téma vypsal: Ing. Maxmilián Otta, Ph.D. (UC 361)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-24

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0