Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Univerzální algoritmus pro rigidní registraci objemových dat

Registrace volumetrických dat (transformace jedněch objemových dat na druhá) je důležitou úlohou v mnoha oborech. Příkladem může být napasování obrazů získaných z microCT zařízení na obrazy získané CT zařízením (pro testování budou použity CT skeny jater prasete). Cílem této práce je analyzovat existující algoritmus, identifikovat problematické bloky a navrhnout lepší řešení těchto bloků, aby bylo dosaženo kýžených výsledků.

Bližší informace poskytne vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Natálie Vítová (UN 359)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-18

Zadáno komu: ErwanoTet (Rezervované)

Aktualizováno 0