Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Aproximace skalárních dat pomocí RBF

Skalární data mohou být například výšková data na Zemi, teplota v určité oblasti atd. Tyto skalární data je možné aproximovat pomocí metody Radiálních bázových funkcí (RBF). Vaším úkolem bude navrhnout metodu, která zvolí nejvhodnější radiální bázové funkce a jejich parametry pro co nejpřesnější aproximaci. Vhodná radiální bázová funkce může být zvolena pomocí geometrického tvaru části skalárních dat, podle křivosti nebo mnoha dalších kritérií. Vaším úkolem bude zároveň navrženou metodu řádně otestovat a porovnat.

Téma vypsal: Ing. Michal Šmolík, Ph.D. (UN 359)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-13

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0