Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Informatika a její specializace - Zpracování přirozeného jazyka.

Automatické dotazování (prompting) modelů pro zpracování textových dat.

Cílem práce bude provést experimenty s volně dostupnými generativními modely pro textová nebo multimodální textová data. Experimenty budou spočívat v automatickém dotazování (prompting) modelů pro vyřešení cílové úlohy. Jedná se o technologii použitou například v moderních chatbotech.

Cílové úlohy budou stanoveny po provedené řešerši a úvodních experimentech s modely.

Poznámka: práce vyžaduje dobrou znalost umělých neuronových sítí a strojového učení. Bude také náročná na studium doprovodných materiálů za pomoci vedoucího práce.

Téma vypsal: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (UN 334)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-13

Zadáno komu: Jakub Hejman (Rezervované)

Aktualizováno 0