Popis tématu

Diplomová práce v oborech Informační systémy, Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Medicínská informatika, Softwarové a informační systémy - Informační systémy.

Možnosti konceptu Data Lakehouse pro komplexní analýzu medicínských dat

Diplomová práce navazuje na koncept Data Lakehouse medicínských dat. Cílem je ověření možností komplexní analýzy dat a následnou aplikaci vybraných metod pro tvorbu predikce stanovené diagnózy.

Téma vypsal: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková (UN 328)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-13

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0