Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

VR aplikace pro vizualizaci algoritmů zpracování trojúhelníkových sítí

Vhled do průběhu řady algoritmů zpracovávajících 3D trojúhelníkové sítě je často komplikován tím, že algoritmy jsou vizualizovány pouze jako 2D průmět (např. na obrazovce, tabuli nebo v knize). Cílem práce je vytvořit aplikaci pro headset virtuální reality (předpokládá se Oculus Quest), která umožní krokovat vizualizovat průchod různých algoritmů zpracovávajících trojúhelníkové sítě (např. algoritmy pro zjednodušování, subdivizi či kompresi).

Bližší informace poskytne vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Filip Hácha (UN 359)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-12

Zadáno komu: Filip Švanda (Rezervované)

Aktualizováno 0